اطلاعیه شماره ۲:اعلام زمان و مکان مصاحبه و جدول سهمیه اساتید برای مصاحبه دکتری۱۴۰۳

 | تاریخ ارسال: 1403/3/22 | 
داوطلبان گرامی برای اطلاع از سهمیه و زمینه های پژوهشی ، زمان و مکان مصاحبه به موارد مشروحه زیر توجه نمایید.
همچنین به منظور آگاهی از آخرین اطلاعات در زمینه پذیرش دانشجویان دکتری تا پایان روز مصاحبه به وب سایت دانشکده مهندسی شیمی مراجعه نمایید.
  • اعلام سهمیه و زمینه های پژوهشی اساتید دانشکده مهندسی شیمی برای پذیرش دکتری ۱۴۰۳ در جدول شماره ۳
  • تکمیل فرم شماره ۱ (فرم پیشنهاد استاد راهنمای دکتری سال ۱۴۰۳) توسط داوطلب و تحویل فرم به مسئول جلسه مصاحبه در روز تعیین شده مصاحبه
  • اعلام زمان و مکان مصاحبه  در جدول شماره ۴(مصاحبه برای داوطلبانی که حداکثر تا تاریخ ۲۰/۳/۱۴۰۳ در سامانه سامت ثبت نام قطعی نموده اند روز شنبه ۲۶/۳/۱۴۰۳ در دو بازه زمانی (۸-۱۲) ، (۱۳-۱۷) و در گروه های (A,B / A,C ) برگزار می شود.(لازم به ذکر است داوطلبان نیم ساعت قبل از ساعت اعلام شده در مکان مصاحبه حضور داشته باشند.)
فرم شماره یک