قابل توجه دانشجویان ورودی 98 کارشناسی

 | تاریخ ارسال: 1398/7/16 | 
قابل توجه دانشجویان ورودی 98  کارشناسی
دراسرع وقت به پورتال خود مراجعه نمایید درصورت داشتن نواقص به اموزش کل اقای محمدی مراجعه نمایید. درصورت عدم انجام عواقب ان برعهده دانشجو می باشد.