دکتر علی کارگری

تهیه غشای آلیاژی صفحه ای تخت بر پایه آکریلونیتریل بوتادین استایرن برای جداسازی گاز.
تهیه غشاء پلیمری جداساز دی اکسید کربن از نیتروژن به منظور کنترل انتشار گازهای آلاینده زیست محیطی
طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی یک واحد تولید مداوم دی متیل اتر از آبگیری متانول و بازیابی متانول تبدیل نشده و جمع آوری دی متیل اتر به صورت مایع
سامان نوین تولید آب آشامیدنی از منابع آب غیر قابل شرب به روش تقطیر غشایی تماس مستقیم
فرایند شیرین سازی آبهای شور با استفاده از انرژی های کم بهره
سیستم فتوکاتالیستی غشایی حاوی نانوذرات TiO2 برای حذف فنل از محلول های آبی
ساخت غشای پلیمری انتقال تسهیل یافته (Co(II)-S-EPDM) برای جداسازی CO2/N2
ساخت غشاهای کامپوزیتی برای جداسازی نیتروژن از گاز طبیعی
ساخت غشاهای سرامیکی چند لایه با اندازه حفرات میکرونی