دکتر نرگس فلاح

پمپ پریستالتیک آزمایشگاهی دائم کار با محدوده دبی گسترده ، قابلیت تغییر دور و تغییر جهت جریان، زمان استراحت و کالیبراسیون همزمان
دستگاه جداکننده دو مرحله ایی حاوی پرکن پلیمری برای جداسازی مواد معلق، روغن و مواد نفتی از آب آلوده یا پساب‌های صنعتی با ظرفیت 3/0 تا 3 متر مکعب در ساعت
فرایند استفاده از جاذب بیولوژیکی برای جذب کلیه آلاینده های آلی و فلزات سنگین از پسابهای واقعی صنعتی شهری و بازیابی فلزات ارزشمند
تولید جاذب بیولوژیکی از موجودات آبزی در محیط کاملا" غیر وابسته به روش پرورشی
پرکن پلیمری کروی ویژه جداسازی مواد روغنی ، نفتی و ذرات معلق از آب و یا فاضلاب