آزمایشگاه فرایندهای غشایی ۳

سرپرست آزمایشگاه:  دکتر علی کارگری

شماره تماس: ۶۴۵۴۳۱۹۷
ایمیل: kargariaut.ac.ir

مسئول آزمایشگاه: پروین اره­جانی
آدرس: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی، طبقه زیرزمین، آزمایشگاه فرآیند غشایی
 
خدمات و تجهیزات:
 
  • تست حباب
این تست برای اندازه­گیری توزیع اندازه حفرات در یک غشای متخلخل مورد استفاده قرار می­گیرد.
 
  • تست تراوایی گازها در غشاء با گازهای: نیتروژن N۲/ هیدروژن H۲/ کربن دی­اکسید CO۲/ متان CH۴/ آرگون Ar/ پروپان C۳H۸/ پروپیلن C۳H۶
این تست برای  اندازه­گیری تراوایی گاز و گزینش پذیری غشاهای پلیمری کاربرد دارد.
  • آون تا دمای ۲۵۰ درجه سانتی­گراد
از آون در آزمایشگاه­ها به منظور خشک کردن نمونه­ها و ظروف استفاده می­شود.
 
  • سیستم تست غشاءهای میکروفیلتراسیون (MF)، اولترافیلتراسیون (UF)، نانوفیلتراسیون (NF) و اسمز معکوس (RO)
 
  • تست زاویه تماس (Contact angle)
این تست برای اندازه­گیری میزان آبدوستی و آبگریزی سطوح به کار گرفته می­شود. جهت انجام این تست، یک قطره آب به حجم مشخص روی سطح مورد نظر قرار داده می­شود و شکل قطره و نحوه قرار گرفتن آن روی سطح، توسط دوربین دیجیتال ثبت شده و سپس با استفاده از نرم افزار، زاویه تماس قطره با سطح اندازه­گیری و گزارش می­شود.
برای هر نمونه، این تست سه بار انجام می­شود و سه عدد برای زاویه تماس به همراه سه عکس ارائه می­گردد.
 
  • همزن مکانیکی ۶۶-۲۰۰۰ دور بر دقیقه