قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی جدید

ضمن عرض سلام و تبریک به دانشجویان عزیز به مناسبت ورود به دانشگاه صنعتی امیرکبیر (دانشکده مهندسی شیمی) و آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، توجه شما را به موارد زیرجلب می نماییم:

برای آگاهی از اطلاعیه ها و ضوابط آموزشی عضویت در آدرس کانال آموزش کارشناسی الزامی می باشد:
 
 
تلفن های تماس:
۶۴۵۴۵۰۲۶-۶۴۵۴۵۰۲۸-۶۴۵۴۵۰۳۴-۶۴۵۴۵۰۳۵
 
 چارت درسی دروس هر نیمسال تحصیلی در طول چهار سال تحصیلی

کلیدواژه ها: دکتر ذکایی | معاونت آموزشی | ریاست دانشکده | کارشناس آموزشی | خانم میرهاشمی | دکتر بنکدار پور |