قابل توجه دانشجویان محترم که قصد دفاع از پایان نامه خود را دارند

 | تاریخ ارسال: 1398/7/16 | 
قابل توجه دانشجویان محترم که قصد دفاع از پایان نامه خود را دارند:
 
لطفا برای بارگذاری اطلاعیه دفاع خود در وب سایت دانشکده اطلاعات زیر را به آدرسkmalekinasabaut.ac.ir  ایمیل نمائید
  1. تصویر مهر شده اطلاعیه دفاع
  2. فایل ورد اطلاعیه