انتصاب آقای دکتر محمدرحمانی به ریاست پژوهشکده آب و محیط زیست

 | تاریخ ارسال: 1399/10/30 | 
انتصاب آقای دکتر محمد رحمانی به سمت ریاست پژوهشکده آب ،محیط زیست و توسعه پایدار را تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون ایشان را از خداوند متعال خواستاریم.