برنامه هفتگی نیمسال دوم ۹۹ مقطع ارشد، دکتری

 | تاریخ ارسال: 1399/11/21 | 
برنامه هفتگی

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ، به اطلاع میرساند درس کلوئید و ترمودینامیک سطح (استاد درس: خانم دکتر زرگرزاده ) در روزهای دوشنبه و چهارشنبه ۱۶:۳۰-۱۵و در تاریخ امتحان ۹ تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۳۰-۱۳:۳۰ ارائه خواهد شد. این درس همچنان کد ندارد و زمانی که در پورتال ثبت شود ارائه خواهد شد.

لازم به ذکر است اخذ واحد سمیناربرای دانشجویان ارشد ۹۹ باکد ۲۲۸۱۹۰۲ گروه ۱ آقای دکتر حجازی برای گروه جداسازی و طراحی فرآیند و گروه ۲ آقای دکتر نوروزی برای گروه ترموسینتیک و کاتالیست و نانو، و کد ۲۲۸۹۹۰۲ برای گروه بیوتکنولوژی و محیط زیست توسط خانم دکتر ضمیر ارائه می شود که اخذ این واحد در نیمسال دوم ۹۹ اجباریست. همچنین اخذ واحد پروژه برای دانشجویان ترم سوم و چهارم اجباریست.