اساتید پیشین و پیشکسوت

   محمد ادریسی
   مرتبه علمی: استاد
   رزومه    پروین بقایی
   مرتبه علمی: استاد یار     شهین برهانی
    مرتبه علمی: دانشیار

    اسماعیل جمشیدی
   مرتبه علمی: استاد
   رزومه


    محمد حسینی
   مرتبه علمی: استادیار
   رزومه


    میترا دادور
   مرتبه علمی: دانشیار
   رزومه   علی اصغر روغنی زاد
   مرتبه علمی: مربی
   رزومه   مرتضی سهرابی
   مرتبه علمی: استاد
   رزومه    شهرزاد فاضل
   مرتبه علمی: مربی
   رزومه    طاهره کاغذچی
   مرتبه علمی: استاد
   رزومه   منصور کلباسی
   مرتبه علمی: استاد
   رزومه    محمدرضا گلکار
   مرتبه علمی: دانشیار    حمید مدرس
   مرتبه علمی: استاد
   رزومه    منوچهر نیک آذر
    مرتبه علمی: استاد
    رزومه    محمدحسین نمازی
   مرتبه علمی: مربی
   رزومه
 
    فرزانه وهاب زاده
    مرتبه علمی: استاد
    رزومه