کسب مقام سوم مسابقات Chem-E-Car در سیزدهمین کنگره اروپایی مهندسی شیمی

 | تاریخ ارسال: 1400/9/3 | 
تیم Chem-E-Car زیر نظر دکتر مصطفی کشاورز مروجی مقام سوم (مسابقه) و مقام پنجم (کلی) را در سیزدهمین کنگره اروپایی مهندسی شیمی و ششمین کنگره اروپایی بیوتکنولوژی کاربردی ۲۰۲۱ به خود اختصاص داده است.
اعضای تیم : خشایار صالحی (سرگروه)، پدرام یوسفی، حسام ابراهیمی، امیررضا شفیعی ها، نیما نظری باغ، فاطمه خویی، مائده ملکی نژاد.
از طرف  دانشکده مهندسی شیمی به همه دست اندرکاران تبریک می گوییم!