معاونت تحصیلات تکمیلی

  دکتر غلامرضا پازوکی  
  معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و امور بین الملل
 
مرتبه علمی : دانشیار
 
پست الکترونیکی:            ghpazukiaut.ac.ir
 
شماره تلفن:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۵۹