بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 160 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,286,043 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

زهرا ربیعی

کارشناس سایت کامپیوتر تلفن: ۶۴۵۴۳۱۸۱ ایمیل : rabieeaut.ac.ir

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

مهندس سعیده دبیرنیا

کارشناس آموزشی آزمایشگاه BET تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۵ ایمیل : Saeideh.dabirniaaut.ac.ir

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

مینا مددی یگانه

کارشناس آموزشی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۵ ایمیل : m_madadiaut.ac.ir

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

الهام مفرح

کارشناس آموزشی آزمایشگاه آنالیز دستگاهی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۰ ایمیل : mofarrahaut.ac.ir

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

نینا پوررمضانی

مسئول دفتر دانشکده تلفن: ۶۴۵۴۳۲۰۰ ایمیل :

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

کارشناس تحصیلات تکمیلی

منیره تدین کارشناس  تحصیلات تکمیلی شماره تلفن:  ۶۴۵۴۳۱۷۸ و ۷۹

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

معاونت تحصیلات تکمیلی

دکتر نرگس فلاح معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و امور بین الملل مرتبه علمی : دانشیار پست الکترونیکی:   nfallah۲۰۰۱aut.ac.ir شماره تلفن:

img_yw_news
img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ -

معرفی دانشکده

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

دروس مقطع کارشناسی

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

کارشناس آموزشی

منیژه میرهاشمی کارشناس  آموزش شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۷۸ و ۹

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

معاونت آموزشی

دکتر احمدرضا رئیسی معاونت آموزشی، فرهنگی و دانشجویی مرتبه علمی : دانشیار پست الکترونیکی:  raisiaaut.ac.ir شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۱۲۵

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

کارشناسی - معاونت - عنوان

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

مسئولین دانشکده

صفحه 6 از 7