بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 162 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,211,961 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹ -

دکتر بهرام دبیر

استاد برجسته مهندسی شیمی

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹ -

فرمها

img_yw_news
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ -

سرفصل دروس مقطع کارشناسی

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

آزمون شماره 7

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ -

دانلود AnyDesk

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ -

کار گروه صنایع غذایی

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ -

کار گروه کاتالیست

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ -

کار گروه نفت و گاز

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ -

کار گروه آب و نمک زدایی

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ -

کار گروه محیط زیست و انرژی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر منوچهر نیک آذر

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر روئین حلاج

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر احمدرضا رئیسی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر اسماعیل جمشیدی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر بابک بنکدارپور

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر بهرام ناصرنژاد

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر حبیب آل ابراهیم

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر شهرزاد فاضل

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر طاهره کاغذچی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر عباس نادری فر

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر عبدالرضا اروجعلیان

صفحه 2 از 7