بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 145 | تعداد کل بازدید های مطالب: 414,791 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر منوچهر نیک­ آذر

  بیشترین کتب درسی و آموزشی تالیفی در رشته مهندسی شیمی

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر بهرام ناصرنژاد

  تحقیق پژوهشی برتربه انتخاب سازمان ملل (IFIA) سال ۱۳۹۰

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه پلاسما و تبدیلات گازی

سرپرست آزمایشگاه: دکتر فریبرز رشیدی شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۹۰ ایمیل: rashidiaut.ac.ir  

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

مرکز مهندسی و مدل سازی چند مقیاسی جریان سیال

سرپرست: دکتر حمیدرضا نوروزی وبسایت مرکز: https://cemf.ir ایمیل: h.norouziaut.ac.ir  

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه مهندسی شیمی ۱

سرپرست آزمایشگاه: دکتر لیلا نصر آزادانی شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۹۶ ایمیل: l.azadaniaut.ac.ir

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه مهندسی شیمی ۲

سرپرست آزمایشگاه: دکتر روئین حلاج شماره تماس: ۶۴۵۴۳۱۶۸ ایمیل: halladjaut.ac.ir  

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه شیمی کاربردی

سرپرست آزمایشگاه: دکتر مهرداد مظفریان شماره تماس : ۶۴۵۴۳۱۹۳ ایمیل: mozaffarianaut.ac.ir

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه مهندسی شیمی 3

 

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه فرایندهای غشایی ۲

سرپرست: دکتر فرزین ذکایی آشتیانی  شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۲۴ ایمیل: zokaeeaut.ac.ir  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر عبدالرضا اروجعلیان

استاد دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۶۳ ایمیل: aroujaliaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Membrane separation process, Food packaging, Nanomaterials

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر فرزانه وهاب زاده

استاد دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۶۱ ایمیل: faraut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Food industry and Bio-Technology,Bioleaching, Enzyme technology, Environment, Biotechnology in the petroleum

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر نرگس فلاح

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۹ ایمیل: nfallah۲۰۰۱aut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Biotechnology, wastewater treatment, biological treatment, Advanced oxidation process, Desalination

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر بهرام ناصرنژاد

استاد دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۲۹۱ ایمیل: bananaaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Biotechnology (biosensors), Environment (Water treatment, Wastewater treatment), Nanobiotechnology

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر بابک بنکدارپور

استاد دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۶۹ ایمیل: babakbaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Biotechnology, Biological Wastewater Treatment, Membrane Bioreactors, Azo dye biodegradation, Bioleaching

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر غلامرضا پازوکی (مدیرگروه)

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۵۹ ایمیل: ghpazukiaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Thermodynamic of polymers, Thermodynamic of non-ideal solutions, Statistical Thermodynamic, Bio-Thermodynamic

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر بیتا ضمیری

استادیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ایمیل:  bita.zamirigmail.com رزومه زمینه کاری:

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر احمدرضا رئیسی (مدیرگروه)

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۲۵ ایمیل: raisiaaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Membrane separations in chemical, Engineering Membrane synthesis and Characterization Process modeling and simulation  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر علیمحمد سهل الدین

استادیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۵۴ ایمیل: sahlodinaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Process Modeling, Simulation, and Optimization, Advanced Process Control, Dynamic Optimization, GlobalOptimization, Nonsmooth Optimization

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر منصوره سلیمانی

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن:  ۶۴۵۴۳۱۵۲ ایمیل: soleimanimaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Separation, Adsorption, Adsorbents, Membrane, water treatment  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر سید علیرضا حسین زاده حجازی

تلفن: ایمیل: زمینه کاری: رزومه:

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر سید علیرضا حسین زاده حجازی

استادیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن:  ۶۴۵۴۳۱۹۲ ایمیل: a.hejaziaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Adsorption, Flow through Porous media, Carbon capture and storage, Gas separation, Multi-phase flow

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر علی کارگری

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۷ ایمیل: kargariaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Membranes, Water treatment, wastewater treatment, Adsorption, Distillation, Heat exchangers  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر عباس نادری فر

استادیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۵۸ ایمیل: naderifaraut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Mass transfer, Unit operation, reservoir engineering, Enhanced Oil Recovery (EOR)  

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر مهرداد مظفریان

استادیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۳ ایمیل: mozaffarianaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Environment, Nanofluids, Enhanced Oil Recovery (EOR)  

صفحه 3 از 6