بایگانی بخش کمیته ارتباط با صنعت

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 7 | تعداد کل بازدید های مطالب: 9,053 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ -

کار گروه صنایع غذایی

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ -

کار گروه کاتالیست

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ -

کار گروه نفت و گاز

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ -

کار گروه آب و نمک زدایی

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ -

کار گروه محیط زیست و انرژی