گروه آموزشی جداسازی و طراحی فرآیند

این گروه شامل دو گرایش فرآیندهای جداسازی، طراحی فرآیند می باشد:

اعضای گروه
اعضای گروه جداسازی و طراحی فرآیند

فرایندهای جداسازی
آشنایی با انواع فرآیندهای جداسازی مانند تقطیر، استخراج، تبلور، و نیز شبیه‌سازی و مدل‌سازی فرآیندها از جمله مباحثی است که به صورت تخصصی در این گرایش مورد بررسی قرار می‌گیرند.

طراحی فرایند
طراحی فرآیند در اصطلاح، روشی است که بتوان با آن ماده ای را از حالتی به حالت دیگر تغییر شکل داد و مهندس طراحی فرآیند یعنی فردی که روش این تغییر و تحول را طراحی و مهندسی کند. طراحی فرآیندهای شیمیایی و طراحی تجهیزات فرآیندی و بررسی مسائل ایمنی در فرآیندهای شیمیایی از کاربردهای این گرایش است.طراحی صنایعی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به نفت خام یا فرآورده‌های پالایشگاه و یا صنایع پتروشیمی است به مهندس شیمی گرایش طراحی فرآیندها مربوط می‌شود. به عنوان مثال، این گرایش در صنعت نفت و گاز، وظیفه طراحی فرآیندهای پالایش نفت و گاز، طراحی برج و مبدل، تعیین مشخصات دستگاه‌ها و سیستم‌های اندازه‌گیری را بر عهده دارد.