بایگانی بخش کارگاه‌ها

img_yw_news
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه نرم افزار مهندسی

سرپرست : دکتر محمد رحمانی شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۸ پست الکترونیکی: m.rahmaniaut.ac.ir

img_yw_news
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی

سرپرست : دکتر محمد رحمانی شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۸ پست الکترونیکی: m.rahmaniaut.ac.ir