بایگانی بخش افتخارات دانشکده

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹ -

دکتر بهرام دبیر

استاد برجسته مهندسی شیمی

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر مرتضی سهرابی

رتبه اول تحقیقات بنیادی در شانزدهمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی چهره ماندگارسال ۱۳۸۰ پژوهشگر برتر سال ۱۳۸۱

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر طاهره کاغذچی

چهره ماندگار سال ۱۳۸۱ جزء دانشمندان برتر زن آسیا به انتخاب انجمن آکادمی­های علوم و مجامع علمی  آسیا (AASSA) سال ۱۳۹۷  

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر حمید مدرس

  دارنده بیشترین مقاله درسال ۱۳۸۲ 

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر محمد ادریسی

  پژوهشگر برتر سال ۱۳۸۶  چهره ماندگار سال ۱۳۸۸  

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر اسماعیل جمشیدی

  بیشترین تعداد ثبت اختراع

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر منوچهر نیک­ آذر

  بیشترین کتب درسی و آموزشی تالیفی در رشته مهندسی شیمی

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ -

دکتر بهرام ناصرنژاد

  تحقیق پژوهشی برتربه انتخاب سازمان ملل (IFIA) سال ۱۳۹۰