بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 162 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,211,941 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر داود ایرانشاهی

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۸۹ ایمیل: iranshahiaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Chemical Reactors, Catalyst Catalysis and Kinetics, Processes Modeling Simulation and Optimization, Numerical and Computational Analysis  

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر سجاد حبیب زاده

استادیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۵ ایمیل: sajjad.habibzadehaut.ac.ir رزومه زمینه کاری Surface and Interface Engineering, Catalysis and Reaction Engineering, Electrochemical Engineering, Advanced Energy Materials

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر حبیب آل ابراهیم

استاد دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۷۷ ایمیل: alebrmaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Kinetic study and mathematical modeling of non-catalytic gas-solid reactions, Simulation of chemical refining processes, Synthesis gas production, Air pollutants removal processes

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر فریبرز رشیدی

استاد دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۰ ایمیل: rashidiaut.ac.ir رزومه زمینه کاری: Combustion (simulation and mathematical modeling of combustion, Air pollution), Thermodynamic (Thermodynamic of wax and asphaltene), Heat transfer (force convection, porous media, renewable energy), Petroleum  engineering, Environment, HSE, Fluid transport (fluid flow in porous media)

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر حمیدرضا نوروزی

استادیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۶۳۱۵۷ ایمیل: h.norouziaut.ac.ir وب سایت: www.cemf.ir  

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ -

دکتر لیلا زرگرزاده

استادیار دانشکده مهندسی شیمی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۶۲ ایمیل: zargarzadehaut.ac.ir  رزومه Equilibrium thermodynamics ، Surface thermodynamics ، Surface phenomena ، Colloids and microemulsions  

img_yw_news
سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸ -

طرح های انجام شده

img_yw_news
سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸ -

طرح های انجام شده

img_yw_news
سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸ -

طرح های در حال انجام

img_yw_news
سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸ -

طرح های در حال انجام

img_yw_news
سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸ -

مقالات

img_yw_news
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ -

دفترچه تلفن

img_yw_news
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه نرم افزار مهندسی

سرپرست : دکتر محمد رحمانی شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۸ پست الکترونیکی: m.rahmaniaut.ac.ir

img_yw_news
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ -

کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی

سرپرست : دکتر محمد رحمانی شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۸ پست الکترونیکی: m.rahmaniaut.ac.ir  

img_yw_news
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه فرایندهای غشایی ۳

سرپرست آزمایشگاه: دکتر علی کارگری شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۹۷ ایمیل: kargariaut.ac.ir  

img_yw_news
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه واکنشهای گاز- جامد غیر کاتالیستی

سرپرست آزمایشگاه: دکتر حبیب آل ابراهیم شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۷۷ ایمیل: alebrmaut.ac.ir  

img_yw_news
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه فرایندهای غشایی ۱

سرپرست آزمایشگاه: دکتر عبدالرضا اروجعلیان شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۶۳ ایمیل: aroujaliaut.ac.ir  

img_yw_news
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه ساخت و مشخصه‌یابی غشا

سرپرست آزمایشگاه: دکتر احمدرضا رئیسی شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۲۵ ایمیل: raisiaaut.ac.ir  

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

تماس با ما

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

بیوتکنولوژی

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

فرآیندهای جداسازی

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

گروه پدیده های انتقال

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

نمودار سازمانی

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

تاریخچه دانشکده

صفحه 5 از 7