بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 155 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,825,355 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه فرایندهای غشایی ۳

سرپرست آزمایشگاه: دکتر علی کارگری شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۹۷ ایمیل: kargariaut.ac.ir  

img_yw_news
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه واکنشهای گاز- جامد غیر کاتالیستی

سرپرست آزمایشگاه: دکتر حبیب آل ابراهیم شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۷۷ ایمیل: alebrmaut.ac.ir  

img_yw_news
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه فرایندهای غشایی ۱

سرپرست آزمایشگاه: دکتر عبدالرضا اروجعلیان شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۶۳ ایمیل: aroujaliaut.ac.ir  

img_yw_news
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه ساخت و مشخصه‌یابی غشا

سرپرست آزمایشگاه: دکتر احمدرضا رئیسی شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۲۵ ایمیل: raisiaaut.ac.ir  

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

تماس با ما

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

بیوتکنولوژی

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

فرآیندهای جداسازی

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

گروه پدیده های انتقال

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

نمودار سازمانی

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

تاریخچه دانشکده

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ -

پیام ریاست دانشکده

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

اعضای هیئت علمی

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

مهندس امید اکبریان

کارشناس آموزشی تلفن: ۶۴۵۴۳۱۵۵ ایمیل : omid۱۵۵۷۶aut.ac.ir

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

کارشناس تحصیلات تکمیلی

منیره تدین کارشناس  تحصیلات تکمیلی شماره تلفن:  ۶۴۵۴۳۱۷۹  

img_yw_news
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ -

معاونت تحصیلات تکمیلی

  دکتر غلامرضا پازوکی     معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و امور بین الملل   مرتبه علمی : دانشیار   پست الکترونیکی:            ghpazukiaut.ac.ir   شماره تلفن:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۵۹

img_yw_news
img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ -

معرفی دانشکده

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

دروس مقطع کارشناسی

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

کارشناس آموزشی

منیژه میرهاشمی کارشناس  آموزش شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۷۸

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

معاونت آموزشی

دکتر مهرداد مظفریان معاونت آموزشی، فرهنگی و دانشجویی مرتبه علمی : دانشیار پست الکترونیکی:  mozaffarianaut.ac.ir شماره تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۳۱۹۳

صفحه 6 از 7